Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Tietoa sioista ja sikaloista

Tämä sivusto kertoo sikaloista Suomessa sekä keinoista, joilla voi edistää sikojen hyvinvointia ja vähentää käyttäytymisongelmia, kuten hännänpurentaa. Erityisesti keskitytään sikojen luontaiseen käyttäytymiseen ja sen pohjalta kehitettyihin ratkaisuihin. Sen sijaan näillä sivuilla ei käsitellä sikojen terveydenhoitoa, kuten tartuntatautien ehkäisyä, koska sen osalta on jo olemassa hyvin toimiva järjestelmä asiantuntijatiedon välittämiseksi tuottajille muun muassa eläinlääkäreiden kautta.

Näiltä sivuilta löydät tietoa muun muassa

  • Sianlihantuottajille: Sikayrittäjän sivuille on kerätty kooste hyviksi havaittuja tilatason ratkaisuja muun muassa hännänpurennan vähentämiseen.
  • Koululaisille ja opettajille: Koululaisen sivujen tehtävien lisäksi sivusto kokonaisuudessaan antaa syventävää materiaalia muun muassa biologian tunneille.
  • Maatalousalan oppilaitoksille: Oheismateriaalia sian luontaisesta käyttäytymisestä ja olosuhdetarpeista.
  • Tiedotusvälineille: Taustatietoa sikaloita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • Jokaiselle eläimistä kiinnostuneelle: Katsaus älykkään ja sosiaalisen eläimen elämään – eläimen, joka on jokaiselle pintapuolisesti tuttu, mutta jonka todellisissa elintavoissa ja kyvyissä on silti useimmille paljon uutta.

Ratkaisujen edistäminen vaatii yhteistyötä

Sikaloiden olot ja sioille tehtävät toimenpiteet, kuten karjuporsaiden kastraatio, ovat olleet viime vuosina esillä tiedotusvälineissä sekä Suomessa että ulkomailla. Toive parempien ratkaisujen löytämisestä elää yhtä lailla tavallisten kuluttajien kuin sikatilallistenkin keskuudessa. Niiden eteen työskentelevät myös tutkijat ja lainsäätäjät.

Rakentava keskustelu kaikkien osapuolten välillä on tärkeä osa kehitystä. Entistä parempien olosuhderatkaisujen kehittäminen ja yleistyminen edellyttää muun muassa entistä tiiviimpää yhteistyötä ja tiedonkulkua maataloustuottajien, laitevalmistajien, eläinsuojelujärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten välillä.

Maataloustuottajat toimivat usein vaativassa tilanteessa muun muassa lihan matalien tuottajahintojen takia. Maataloustuottajien ja eläinten yhteisen edun edistämiseksi tarvitaan siksi myös uusia yhteiskunnallisia keskustelunavauksia. Yksi mahdollisuus olisi elintarvikkeiden verouudistus, jossa verotuksellisesti suosittaisiin eläinystävällisemmin tuotettuja tuotteita. Tästä on Suomessa toistaiseksi keskusteltu vasta hyvin vähän. Muun muassa liikennepolttoaineiden verouudistus ja muut ympäristöystävällisempiä ratkaisuja suosivat taloudelliset ohjauskeinot ovat kuitenkin osoittaneet, että tällainen järjestelmä voisi olla hyvinkin toimiva.

Lisää tietoa:

EU:n tieteellisen eläinlääkärikomitean raportti on perusteellinen, englanninkielinen yhteenveto tutkimuksista, joiden avulla sikojen oloja on mahdollista kehittää paremmiksi. Raportti on ilmestynyt vuonna 1997, mutta on suurelta osin edelleen erittäin ajankohtainen.