Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Ongelmia ja ratkaisuja

Monet sikaloiden rakennusratkaisut ja hoitokäytännöt tähtäävät tuotantokustannusten minimoimiseen.

Samalla osa näistä ratkaisuista on kuitenkin tahattomasti johtanut uusiin ongelmiin. Niihin on kuitenkin olemassa tutkimuksiin ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja, joista osa on toteutettavissa melko pieninkin lisäkustannuksin.

Sikaloiden välillä on eroja, ja osa niistä vaikuttaa suoraan sikojen elämän laatuun. Osa laillisista, yleisessä käytössä olevista käytännöistä aiheuttaa tutkimusten mukaan sioille huomattavaa kipua tai stressiä. Lisäksi osa olosuhteista, kuten tongittavien ja pureskeltavien virikkeiden vähyys ja muut stressitekijät, myötävaikuttaa käyttäytymishäiriöiden kuten hännänpurennan syntyyn.

Tutkimustiedon avulla pystytään tunnistamaan suurimmat ongelmat ja niiden syyt sekä kehittämään ja testaamaan parannuksia olosuhteisiin. Eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi tärkeimpiä kehittämiskohteita sikaloissa olisivat liikkumatilan ja virikkeiden lisääminen, luopuminen liikkumisen estävistä emakkohäkeistä (kuvassa) ja kastraation muuttaminen kivuttomaksi.

 

Kuva: Anssi Timonen