Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Ruokinta- ja juomatila

Riittävän ruokinta- ja juomatilan varmistaminen on osa tehokasta hännänpurennan ehkäisyä. Ruokintatilaa on riittävästi silloin, kun karsinan kaikki eläimet pääsevät vaivattomasti syömään yhtä aikaa, mikä merkitsee väljempää mitoitusta kuin lainsäädännössä asetetut minimit.

Sioilla on synnynnäinen taipumus syödä samanaikaisesti koko muun ryhmän kanssa. Hännänpurentaa ja aggressiivisia yhteenottoja vähentää merkittävästi se, jos tämä on otettu huomioon rehukaukalon pituuden mitoituksessa ja rehuautomaattien sijoituksessa. Ruokintatilaa on oltava niin paljon, että kaikki eläimet mahtuvat vaivattomasti syömään yhtä aikaa. Lisäksi automaatin ympärillä on oltava vapaata tilaa niin, että eläinten on mahdollisimman helppo siirtyä automaatille ja siltä pois. Automaatin ei kannata olla nurkassa eikä myöskään lähellä sikojen suosimaa makuualuetta, koska silloin yksi vahva eläin saattaa jäädä vartioimaan automaattia eikä päästä muita sille.[1]

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilaa on oltava enemmän kuin lainsäädännössä määritellyn minimitason verran. Lainsäädännössä ja monissa rakennussuosituksissakin ruokintatilan mitoitus on melko niukka eikä vielä riitä takaamaan yhtäaikaista syömistä. Hännänpurennan riski kasvaa, kun yksi tai pari nälkäistä joutuu hermostuneina odottamaan ruokailevien porsaiden takana. Jo olemassa olevien karsinoiden kohdalla ruokintatilaa voi kasvattaa laittamalla seuraavassa kasvatuserässä karsinaan porsaan tai pari aiempaa vähemmän.

Hännänpurentaa vähentäväksi toimenpiteeksi on käytännössä havaittu myös riittävän juomatilan varmistaminen. Karsinassa kannattaa olla enintään kymmenen eläintä yhtä juomanippaa kohti. Jos juomanipat on sijoitettu niin lähelle toisiaan, että kaksi eläintä ei voi vaivattomasti juoda yhtä aikaa, on vastaavasti vähennettävä eläinmäärää nippaa kohti.

Kuva: Seppo Parkkinen

Lähteet:

1: Anna Valros: ”Sika. Sosiaalinen käyttäytyminen”. Teoksessa Anna Valros, Hanne Teräväinen ja Jukka Helin (toim.): Hyvinvoiva tuotantoeläin. ProAgria Maaseutukeskusten Liitto , Otava Kirjapaino, Keuruu 2005.