Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Uudisrakennuksen suunnittelu

Uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa tai vanhan rakennuksen peruskorjausta suunniteltaessa tehtävillä päätöksillä on suuri ja pitkäaikainen vaikutus eläinten hyvinvointiin.

Esimerkiksi hyvin toimiva vapaa porsiminen (kuvassa oikealla) edellyttää porsimiskarsinoiden suunnittelemista vapaata porsimista varten.

Suunnitteluvaiheessa käytetty aika, moniin erilaisiin ratkaisuihin tutustuminen ja useiden asiantuntijoiden mielipiteiden kuuleminen maksavatkin itsensä ajan mittaan monin verroin takaisin. Hyödyllisiä ideoita voi löytyä myös ulkomaisista ratkaisuista. Esimerkiksi Ruotsissa on tiukemman lainsäädännön takia tehty eläinten hyvinvointia parantavien ja erilaisia ongelmia vähentävien sikalaratkaisujen kehitystyötä pitempään kuin meillä. Samanlaisten ilmasto-olojen ansiosta sikäläiset ratkaisut ovat yleensä sellaisinaan hyvin sopivia myös Suomen oloihin.

Yksi esimerkki on eräissä ruotsalaisissa sikaloissa käytetty keino järjestää sikalarakennukseen yksi avattava seinä, jolloin siat saavat sään salliessa sitä kautta raitista ulkoilmaa.[1] Tällainen avoin seinä parantaa sikalan ilmanlaatua huomattavasti, minkä lisäksi ulkoilmasta kantautuvat tuoksut toimivat eräänlaisena virikkeenä.

Parannettuja ratkaisuja sikaloihin voi etsiä myös uudenaikaisista, asiantuntijavoimin suunnitelluista luomusikaloista. Niiden pohjaratkaisuissa ja muissa yksityiskohdissa on otettu huomioon sikalan toimivuus tavalla, jota voi soveltaa myös tavanomaisen lihantuotannon piirissä toimivien sikaloiden kehittämiseen.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:ssa on toteutettu maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran rahoittama hanke, jossa asiantuntijoiden avulla suunniteltiin yksityiskohtaiset rakennuspiirustukset sikaloille muutamissa eri kokoluokissa. Hankkeen raportti on ladattavissa verkosta. Se sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa suomalaisesta luomusianlihantuotannosta ja asiantuntijoiden suunnittelemia pohjaratkaisuja, joita voi soveltaa myös tavanomaiseen tuotantoon.

 

Kuva: Laura Uotila

Lähteet:

1: Maria Alarik, Johan Henriksson ja Per Arne Mattsson: Byggnader för ekologiska slaktsvin. Jordbruksverket, Jönköping 2002. 57 s.