Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Teurastus

Sikojen teuraskuljetuksia ja käsittelyä teurastamolla on vuosikymmenten mittaan kehitetty parempaan suuntaan. Muun muassa tainnutusmenetelmissä on kuitenkin vielä kehittämisen tarvetta, jotta voitaisiin taata tilanne, jossa sikojen elämän loppu tapahtuu tuskattomasti.

Ennen teurastusta siat tainnutetaan joko sähköllä tai hiilidioksidilla. Toistaiseksi on vasta melko vähän tutkittu sitä, missä määrin tainnutusmenetelmät aiheuttavat sioille kärsimystä ennen kuin ne menettävät tajuntansa. Ihmispotilaista tiedetään, että tajunnanmenetyksen aiheuttaneesta tapaturmaisesta sähköiskusta toipuneet kertovat kokemuksen olleen hyvin tuskallinen.

On mahdollista, että hiilidioksiditainnutus on eläimille vielä kielteisempi kokemus kuin sähkötainnutus. Tutkimuksessa, jossa mitattiin stressin voimakkuudesta kertovien yhdisteiden kuten kortisolin ja laktaattidehydrogenaasin määriä sikojen veressä heti teurastuksen jälkeen, hiilidioksidilla tainnutetuilla sioilla oli veressään suurempi määrä näitä stressin indikaattoreita kuin sähköllä tainnutetuilla.[1]

Kaasutainnutukseen yksi mahdollinen eläinystävällisempi ratkaisu saattaisi olla se, että kaasuksi valittaisiin hiilidioksidin sijasta argon. Tutkimuksessa, jossa osa havainnoitiin sikojen käyttäytymistä ennen tajunnanmenetystä ja otettiin verinäytteet niiden menetettyä tajuntansa, sekä käyttäytyminen että veren stressi-indikaattorit osoittivat, että argonilla tainnutetut siat pysyivät rauhallisina tajunnan menetykseen asti ja verinäytteiden mukaan niiden stressitaso oli kohonnut vähemmän kuin hiilidioksidilla tainnutettujen.[2]

Lähteet:

1: Weeding, C. M., Hunter, E. J., Guise H. J. & Penny, R. H. S. 1993. Effects of abattoir and slaughter handling systems on stress indicators in pig-blood. – Veterinary Record 133: 10–13.

2: Machold, U., Troeger, K. & Moje, M. 2003. Observation of pig behaviour and measuring of blood stress parameters in stunning pigs with CO2 or argon. – Fleischwirtschaft 83: 139–142.