Sivusto on arkistoitu, eikä sitä enää päivitetä

Elinalue

Kaikkien eläinten viihtyvyydelle tärkeää on, että ne voivat valintansa mukaan siirtyä erilaisten elinympäristöjen välillä. Monien muiden eläinten tavoin sialla on lisäksi käyttää eri paikkoja ruokailuun, nukkumiseen ja käymälänä.

Minkä kokoisella alueella siat liikkuisivat, jos ne saisivat valita? Kesysioilla ei ole tutkittu, kuinka laajaa aluetta ne käyttäisivät jos saisivat. Kaikissa laajoissakin ulkoaitauksissa ja metsälaitumilla tehdyissä tutkimuksissa siat ovat kuitenkin käyttäneet aktiivisesti koko aluetta. Villisioista tiedetään, että niiden käyttämän elinalueen koko vaihtelee ravinnon saatavuuden mukaan. Silloin kun ruokaa on runsaasti, eli sitä ei tarvitse kierrellä etsimässä kauempaa, liikkuma-alue voi jäädä alle neliökilometrin, enimmillään se on 25 neliökilometriä.[1]

Sialla on synnynnäinen pyrkimys käyttää elinalueensa eri osia eri tarkoituksiin. Käymälöiksi valitaan tietyt paikat, jotka ovat erillään ruokailualueista. Pesät, joita siat rakentavat itselleen nukkumapaikoiksi ja porsaiden suojaksi, pidetään puhtaina: porsaat oppivat jo muutaman päivän iässä käymään tarpeillaan pesän ulkopuolella.[2]

Lähteet:

1: Jensen, P. et al: The welfare of intensively kept pigs. Report of the Scientific Veterinary Committee. Scientific Veterinary Committee of the European Commission, Animal Welfare Section, 1997. 190 s.

2: Anna Valros: ”Sika. Sosiaalinen käyttäytyminen”. Teoksessa Anna Valros, Hanne Teräväinen ja Jukka Helin (toim.): Hyvinvoiva tuotantoeläin. ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Otava Kirjapaino, Keuruu 2005.